تصاویر تخصصی لاپاراسکوپی

ویژه دانشجویان و متخصصان

دسترسی به ده‌ها ساعت فیلم ضبط شده از فرآیند عمل جراحی به روش لاپاراسکوپی. تمامی این فیلم‌ها از جراحی‌های انجام شده توسط دکتر طولابی، ضبط و جمع‌آوری شده است.

بالا